Recopilem les diferents entrevistes realitzades pel Departament de Comunicació del Llevant U.D. a actors principals en el reconeixement oficial de la Copa Espanya Lliure després de l’oficialització del torneig disputat a l’Espanya republicana entre juny i juliol de 1937. Xavi Rius, Xavi Copado (Lliure), Emilio Nadal, Felip Bens, García Nieves o Ernesto Calpe, Agustín Santareresa i Jesús Rubio García-Nieto (descendents de Calp, Dolz i Nieto) tenen cabuda en aquest espai. Els seus testimoniatges permeten certificar i calibrar l’enorme valor de la gesta aconseguida com a seqüela de la conquesta del títol de la Copa Espanya Lliure per part del Llevant FC al juliol de 1937 després de véncer al València en la Final disputada en l’Estadi de Sarrià 1-0.