Onze inicial del Real Gimnàstic F. C.

S’ observa en la imatge a Armet, Areta, Marsal, Perales, Cañavera, Civera, Juan Antonio, Palau (Porter) i Vila, entre altres.