Va iniciar el curs 1952-1953 en la banqueta, encara que no va tancar la temporada. Va ser substituït per Arnal. Històric en l’imaginari blaugrana, va tornar a la banqueta en diverses ocasions com a solució eventual.