Les actes i el testimoniatge directe d’algun dels protagonistes ressalten que que va dirigir al UDLG en la fase d’ascens de la temporada 1939-1940 a Primera possiblement compartint labors tècniques amb Juan Puig. Va fregar l’èxit.