Per la seua rellevància, des d’un prisma històrica, podria advertir-se que es tracta d’un incunable. El seu valor és notable. El document evoca un temps rellevant en la història de l’entitat levantinista per la magnitud dels esdeveniments que es van desenvolupar. Retrotrau l’atenció a l’episodi que va determinar la fusió del Llevant F.C. i del Gimnàstic F.C per a certificar el naixement de la Unió Esportiva Llevant Gimnàstic. Aquella entesa, de naturalesa contradictòria en virtut de les singularitats de cadascuna de les societats vinculades, es va produir durant l’estiu de 1939. L’abonament és una relíquia i la seua informació és molt variada i molt rica en matisos. El detentor és Amador Sanchis Mora. No es tracta d’una figura exempta de significat des d’una perspectiva històrica.

Amador Sanchis va estretament lligat al relat de l’epifania del Gimnàstic en 1909. Va ser jugador, president i des del seu púlpit, com a periodista en Diari de València, creador del discurs ideològic del degà del futbol a la ciutat de València. Va presidir la Federació Valenciana de futbol en la dècada dels quaranta i va acceptar la presidència del Llevant U.D en l’arrancada dels anys cinquanta. El carnet de soci, en origen, comptaria amb una foto identificativa d’Amador Sanchis. Els abonaments eren nominals i intransferibles. La personalitat del seu posseïdor realça notablement el contingut d’aquest document. No és l’únic component històric que pot rastrejar-se.

El document està signat per Rafael Valls, en aquell temps primer president de l’U.D.L.G. després de la unió del Llevant F.C.  i del Gimnàstic F.C. La llegenda accentua que aquella entesa es va produir en el domicili particular de Valls. La vinculació de Rafael Valls, un empresari reeixit en l’univers dels Poblats Marítims, amb el Llevant F.C. és anterior en el temps. Gallart va deixar la seua rúbrica com a secretari. La passada anual a favor del soci Sr. Amador Sanchis Mora, una autorització per a seguir en directe els partits de l’U.D.L.G. en l’Estadi de Vallejo de l’exercici 1939-1940, permet constatar les dificultats estructurals del primer franquisme. És possible constatar els efectes de l’autarquia, un fenomen que va marcar el desenvolupament de l’economia espanyola durant la dècada dels anys quaranta.

Hi ha una vocació de reaprofitament dels recursos en un context caracteritzat per la carestia. El document inicialment era un abonament del Llevant F.C. del curs 1936-1937 reciclatge, coincidint amb la instauració de l’U.D.L.G. i el retorn de les competicions futbolístiques després del final de la Guerra Civil. La identificació del Llevant F.C. i la seqüència temporal resulta clarament perceptible, malgrat les aspes en negre que invaliden la seua naturalesa original. Un encuny amb la denominació d’Unió Esportiva Llevant Gimnàstic creua el document en diagonal per a conferir-li oficialitat. En la part superior queda reflectida la nova cronologia; campanya 1939-1940.

El U.D.L.G., en la seua estrena com a club, va afrontar una campanya repleta de desafiaments. La seua aventura esportiva es va iniciar concursant en l’última edició del Campionat Regional valencià. La seua immaculada trajectòria en el Grup V de Segona Divisió li va projectar fins a la Promoció d’ascens a Primera Divisió. La Copa del Generalíssim va tancar un curs que es va estendre.