Va ser en l’Assemblea General Ordinària i Extraordinària de socis del 27 de juliol de 1993 realitzada sota la presidència de Ramón Victoria. Aqueix dia la junta directiva va proposar a tots els socis la transformació del club en Societat Anònima Esportiva. “Si en un club amb la història del nostre hi ha hagut dates importants, hui amb tota seguretat és la més transcendent”, va manifestar Pedro Villarroel en l’inici de la seua dissertació.

El directiu va evidenciar el seu posicionament. No hi havia imperatiu legal en la transformació en Societat Anònima per a una entitat que formava part de l’ecosistema de la categoria de Bronze. Era una transformació voluntària. Si el debat estava marcat per la nostàlgia calia fugir d’aqueixa conversió, va advertir Villarroel. El seu discurs accentuava el present.

“Si volem continuar pertanyent a la Lliga de Futbol Professional, si no volem ser exclosos del Pla de Sanejament que tant d’esforç i diners va costar a l’actual junta directiva hem de dir sí a la S.A. Esportiva. Si no volem tornar a èpoques passades en les quals el club era perseguit pels recaptadors d’Hisenda, Seguretat Social, Ajuntament… hem de donar el sí rotund a la S.A. Esportiva”, va argumentar defensant que era una manera d’establir les bases per a la viabilitat futura del club.

El torn va ser per a Luis Calero qui va posar en coneixement de l’Assemblea els tres acords que la Directiva proposava a l’aprovació de la Junta

  • Transformar el club en SA Esportiva en compliment de la legalitat vigent.
  • Aprovar la memòria formulada per la junta directiva
  • Facultar a la junta per a fer els passos necessaris per a la transformació.

El capital social seria de 150 milions de pessetes. La transformació en SAD del Llevant es va concretar sota la presidència de José Luis López.