El Llevant F.C., format en els Poblats Marítims de València, també té el seu espai reservat en el fascinant món dels cromos.

La pràctica de realitzar aquesta sèrie d’estampacions amb futbolistes es va fer efectiva tan prompte com aquest esport va aconseguir popularitat, encara que els formats són tan nombrosos, com la quantitat de futbolistes que apareixen il·lustrats en elles.

Durant la dècada dels anys 20, el Llevant F.C. va gaudir de gran popularitat, especialment per l’esquadra dels Invencibles, els quals van establir un domini futbolístic del qual es va fer ressò en nombroses ocasions, en concatenar triomf rere triomf en el Camp del Camí del Fons del Grau.

Alguns d’ells, com Hilario i Monjardín provenen d’aqueixa armada juvenil del Llevant F.C. que va il·lusionar als més incrèduls i que va posar a l’equip del marítim en l’elit del foot-ball.

Els cromos estan realitzats en paper de fumar, en els quals s’ha aplicat la tècnica de la calque-litografia per a plasmar als futbolistes. L’empresa que els genera és llegible en el revers: J. Laporta Valor. Fa referència a una empresa industrial familiar, com ho és la de José Laporta Valor. El seu pare, Francisco Laporta Tort, va passar a la història per ser l’inventor del paper de fumar amb cendra blanca. Els cromos, els quals podien tindre figuracions variades, servien en aquesta època com a mètode de reclam i atenció del client, de tal manera que aquest es decantara per la compra de la seua marca i no una altra, pel simple fet de poder-se portar un obsequi amb la seua adquisició.