Julia Olmos

Un anunci en la premsa li va acostar al Llevant. Va ser el principi. Després de…