Piquer

L’estiu de 1981 va ser agitat. Toza va començar la preparació del Llevant…