Il·luminem el Camp de Vallejo?

A la fi de la dècada dels anys cinquanta la junta directiva del…