Tatay

En l’exercici 1983-1984 posseïa la condició de secretari tècnic. Va…