A la fi de la dècada dels anys cinquanta la junta directiva del Llevant U.D. va debatre, en les apassionades reunions setmanals que mantenia, sobre la possibilitat d’il·luminar l’Estadi de Vallejo.

No era una banalitat. El fet conferia modernitat i l’opció d’augmentar l’oferta de les trobades disputades com a local incloent la nocturnitat en la seqüència dels horaris programats en competició oficial. En aqueix punt existia unanimitat entre els dirigents de la cúpula directiva. La qüestió era atractiva davant les oportunitats a generar, si bé calia resoldre la qüestió monetària.

Al club van arribar diverses proposicions. Un dels projectes plantejats estava recolzat per l’empresa Lumex S.A. originària de la ciutat de Barcelona. L’experiència era un grau per a aquesta companyia que havia instal·lat la llum elèctrica en l’Estadi de les Corts, propietat del F.C. Barcelona. Lumex va realitzar un complet i analític estudi per a il·luminar el feu de Vallejo. El preu de les estimacions efectuades superava les tres-centes mil pessetes. No va ser l’únic disseny. L’empresa que dirigia Emilio Bello es va dirigir a l’entitat amb un nou oferiment que no va arribar a quallar. Les condicions exposades pel Llevant consistien a abonar l’import del cost total de l’operació sobre la base d’un percentatge establit dels espectacles que necessitaren de la llum artificial per al seu desenvolupament. Amb aquesta iniciativa no va ser viable incloure a Vallejo dins de l’oferta de la nit valenciana.